promo ackcie a eventy tlač a dekor reklamných predmetov darčekové a reklamné predmety Exkluzívne darčeky

Tlač

Pre našich klientov poskytujeme ofsetovú ako aj digitálnu tlač letákov, billboardov, reklamných bannerov, plagátov. Pri tlači je dôležitá kvalita a druh papieru. našou snahou je dodať najlepšiu kvalitu a odporučiť vhodný materiál pre tlač.

V sekcii reklamné predmety nájdete viac info o brandovacích technikách pomocou ktorých vieme tlačiť aj na reklamné predmety.