promo ackcie a eventy tlač a dekor reklamných predmetov darčekové a reklamné predmety Exkluzívne darčeky

Digitálna tlač

Digitálna tlač - spojenie - počítač a tlačový stroj. Neexistuje nič medzi tým a preto sa odbúravajú ďalšie vyššie náklady. Jej výhodou sú - rýchlosť, nízke náklady pri malých množstvách, možnosť korekcií pri tlači a možnosť dotlače v rovnakej kvalite

(možnosť nastavenie parametrov - archivovanie údajov).

Najviac využívanou technológiou je pri veľkoplošnej tlači.