promo ackcie a eventy tlač a dekor reklamných predmetov darčekové a reklamné predmety Exkluzívne darčeky

Ofsetová tlač

Ofsetová tlač - je najpoužívanejší druh tlače a má takmer univerzálne použitie. Ofsetová tlač (na rozdiel od digitálnej) má možnosť tlačiť farbu aj priamymi farbami podľa PANTONE škály a dodržať zadanie klienta - teda presný pomer miešania odtieňov farieb - čo je dôležité hlavne pri tlači logotypov, kde je opakovane treba zaručiť rovnakú farebnosť.